Rozpoczęła się VIII edycja projektu "Moja Mała Ojczyzna - Sudety Zachodnie", tym razem pod nazwą  "Moja Mała Ojczyzna - Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej". Zatem tematem przewodnim będą pałace: te odnowione i te które jeszcze czekają na odnowienie, historie właścicieli tych pałaców oraz przepiękne ogrody.  Chęć udziału w VIII edycji projektu zgłosiły wszystkie jeleniogórskie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych, reprezentowany przez Kazimierę Katarzynę Piterę, a wspierany przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jeleniej Góry w osobie Pawła Domagały, Naczelnika Wydziału. Projekt ma również poparcie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Marcina Zawiły. W roku szkolnym  2016/2017 bardzo mocno wspierają projekt: Muzeum Karkonoskie, reprezentowane przez Anetę Firszt, Pracownia Krajoznawcza Związku Gmin Karkonoskich w osobie Krzysztofa Tęczy, Wydawnictwo Adrem, reprrezentowane przez Reginę Chrześcijańską, Muzeum Miejskie "Dom G. Hauptmanna", reprezentowane przez Julitę Zaprucką, dyrektora. Chęć wspierania działań projektu wyraziła także Krystyna Szychowska, przewodnik sudecki. 
Uczestnikom życzę wspaniałych wrażeń z udziału w imprezach projektu.  Koordynator projektu: K.Pitera