Prace oceniali koordynatorzy z poszczególnych gimnazjów i wicedyrektor ZSE-T Kinga Molenda – Widacka. W tym konkursie I  i II miejsce zajęły uczennice z Gimnazjum w Łomnicy, a III uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.  Uczniowie z Gimnazjum nr 1 zaskoczyli jury, albowiem przygotowali prezentację i komentarz o swoim udziale w projekcie Moja Mała Ojczyzna. O swoim udziale w tym projekcie mówili z wielkim zaangażowaniem, radością i tym ujęli członków jury, którzy przyznali im trzecie miejsce. Zobacz fotorelację...