Krzeszów - Chełmsko Śląskie - Kamienna Góra

13 października klasa 2g z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego uczestniczyła w wycieczce w ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna”. Zgodnie z celami projektu wyjazd miał pogłębić wiedzę młodzieży na temat Jeleniej Góry i okolic, jej mieszkańców, historii i kultury tych ziem. Nasi uczniowie odwiedzili pocysterskie opactwo w Krzeszowie, w którym zapoznali się z historią reformacji na Śląsku oraz z jej skutkami. Z Krzeszowa udali się do Chełmska Śląskiego, w którym podziwiali zespół domów tkaczy i poznali niezwykłą historię miejscowości. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie podziemi w Kamiennej Górze trasą turystyczną .„Projekt Arado - Zaginione laboratorium Hitlera” Przejście przez podziemne tunele było jednocześnie lekcją historii związaną z czasem II wojny światowej.