W tym roku rajd odbywał się pod nazwą „Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej” . Uczestnicy musieli wykazać się znajomością historii pałaców Wojanów, Łomnica, Karpniki, Mysłakowice i Bukowiec  oraz umieć w języku obcym opowiedzieć o jednym z  pałaców Kotliny Jeleniogórskiej.   Po raz pierwszy zapewne uczniowie mieli okazję  wcielić się w rolę przewodnika  i, z mikrofonem w ręku , w języku angielskim lub niemieckim  opowiadać o  pałacach . Wśród zadań były również  gry językowe i  prezentacja strojów z epoki właścicieli Pałacu Bukowiec, hrabiego Friedricha Wilhelma von Reden i jego żony - Friederike. Największą furorę zrobiły oczywiście stroje z epoki hrabiego von Redena, tak wśród uczestników jaki i fotoreporterów. Tu pomysłowością i dbałością o zgodność z epoką najbardziej wykazali się uczniowie „Handlówki”.
             Całodzienne zmagania, zwiedzanie pałaców oraz spacer z Mysłakowic do Bukowca zakończyło wspólne śpiewanie piosenek, nie tylko turystycznych. Był oczywiście i bigos, stały elementów rajdów lingwistycznych.
      Na zakończenie rajdu zostały wręczone dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom i symboliczne nagrody zwycięzcom obu tras językowych. Jury trasy angielskiej w składzie: Hanna Wrzesień, Krzysztof Tęcza, Ewa Steyer, Aneta Firszt przyznało I miejsce ex aequo uczniom z„Mechanika” i z „Ekonoma”, miejsce III zaś „Handlówce” .
Na trasie niemieckiej jury w składzie: dr Józef Zaprucki, Krystyna Szychowska, Ewa Łapot, Alicja Raczek przyznało I miejsce uczniom z „Handlówki”,  II miejsce uczniom z Ekonoma, miejsce trzecie zajęli uczniowie z II LO, a wyróżnienie zdobył „Mechanik”.

Zaplanowane działania mogły być zrealizowane także dzięki Pani Grażynie Kolarzyk, Dyrektorowi Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej i Panu Witoldowi Szczudłowskiemu, Dyrektorowi Związku Gmin Karkonoskich. 
Organizator całości: K.Pitera

Napisali o nas: 

Portalik24.pl
Jelonka.com