Oficjalne spotkanie podsumowujące i kończące projekt przebiegło w przyjaznej atmosferze. Podziękowania, gratulacje, kwiaty, które otrzymałam świadczą o tym, że warto było przez 13 lat pracować dla dobra młodzieży. Te lata pozwoliły nam, nauczycielom i przyjaciołom projektu, poznać się i zaprzyjaźnić. DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W PROJEKCIE, WSPIERALI GO ORAZ UMOŻLIWIALI JEGO REALIZACJĘ. Lista jest długa. Nie sposób jej tu zamieścić. Zapraszam do odwiedzenia strony projektu www.sudetyzachodnie.pl, gdzie zamieściłam treść trzech publikacji zawierających opis 13-letniej działalności projektu: „Jak to było…” „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie. Dla siebie znalezioną ścieżką” część I oraz „Moja Mała Ojczyzna – Sudety Zachodnie. Wiem, gdzie mieszkam.” Część II. Nie są to bestsellery literackie, to dokumentacja działań projektu
i osób je realizujących. 

Autor i koordynator projektu – Kazimiera Katarzyna Pitera - nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze
Zobacz fotorelację na Portalik24.pl i galeria na stronie projektu