Na konkurs zgłoszono 4 prezentacje i 3 filmy  z 5 szkół: „Żeroma”, „Ekonoma”, „Handlówki”, „Elektronika” i  z „Rzemiosł”. Uczniowie  prezentowali miejscowości, gdzie mieszkają obecnie lub miejsca, w których się urodzili.    W swoich pracach ciekawie opisali Maciejową, Sosnówkę, Miłków, Staniszów, Szklarską  Porębę, Miedziankę i Jelenią Górę.

I miejsce w kategorii „prezentacja multimedialna” jury przyznało uczniowi ZSET za prezentację „Miedzianka”, II miejsce otrzymał 5-osobowy zespół z ZSRArt za prezentację „Cieplice” , a miejsce III przyznano uczennicy z ZSET za prezentację „Miłków”.

W kategorii „film” jury przyznało dwa równorzędne miejsca: uczniowi z I LO za film o Jeleniej Górze
i uczniowi z ZSE za film o Sosnówce.

Publiczność, czyli uczestnicy konkursu, była zgodna z werdyktem jury, ponieważ zagłosowała na prezentację „Miedzianka” i na film „Sosnówka”.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci koszulek projektu, a pozostali uczestnicy otrzymali mapy turystyczne „Karkonosze” jako nagrody pocieszenia.